Från istid till nutid vid Lankälven 16e april

Vi vandrar längs Lankälven och ser med utgångspunkt från älven hur naturen har förändrats sedan istiden tills idag. Det kommer handla både om spår av inlandsisen och de förhistoriska människorna liksom industrilämningar och sist men inte minst spåren vi lämnar idag med hjälp av våra projekt för återförvildning. Söndag 16 april kl 14-16. Samling vid […]

Läs mer

Fördjupning om Knuthöjdsmossen 18e mars

Vi är många som kan en hel del om vår egen pärla Knuthöjdsmossen. Vi bjuder in till ett enkelt erfarenhetsutbyte. Vi kan berätta om våra bästa och värsta upplevelser på mossen. Lördag 18 mars kl 14-16. Vid Knuthöjdsmossen om vädret är fint. Anmäl till Alexander på 073-041 30 75 senast torsdag 16 mars.

Läs mer

Laga utflyktsmat tillsammans 26e februari

Vi träffas och lagar utflyktsmat för hela vårens äventyr. Empanadas och minipizzor för halstret, tunnbrödsdegar och go klet för wraps vid lägerelden. Självkostnadspris. Söndag 26 februari kl 14. Föranmälan krävs (plats beroende på antal deltagare) till Alexander Baker på 073-041 30 75 senast fredag 24 feb kl 18.

Läs mer

Välkomna till Hälleforskretsens höstprogram 2022

Lördag 27 augusti Fladdermusvandring i Södra Hyttan i samband med International Bat Night. Anmäl till Helena Backius 070-2122580 senast 25/8 Söndag 4 September Äter Du bara gula kantareller? Matsvampsexkursion i svampskogen. Anmäl till Örjan Fredriksson 0587-62025 senast 2/9 Lördag 24 september Månadens reservat Nittälven. Aktiviteter och invigning av nya centret vid Kolbron Tisdag 25 Oktober […]

Läs mer